Oznámení o ochraně údajů

Používáme analytické metody (např. Soubory cookie) k měření toho, jak často jsou naše stránky navštěvovány a jak jsou používány. Na náš web vkládáme obsah třetích stran od jiných poskytovatelů (např. Videí). Nemáme žádný vliv na další zpracování údajů a jakékoli sledování poskytovatelem třetí strany.
V této souvislosti také využíváme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo EU bez odpovídající úrovně ochrany údajů, což s sebou nese následující rizika: Přístup orgánů bez informování subjektu údajů, žádná práva subjektu údajů, žádné právní prostředky, ztráta kontroly.
Přijímáním souhlasíte s procesy popsanými výše. Svůj souhlas můžete odvolat s účinkem do budoucna. Více informací naleznete v našich Ochrana osobních údajů

Koronavirus - Jak se bránit?
Jak zabránit šíření viru COVID-19 ve společnosti

Více

Jednička trhu. Tvořící budoucnost. schülke
Více než 130 let zkušeností v oblasti hygieny a konzervace

Více

Nabízíme celkovou znalost v oblasti konzervace
Chemicko-technické konzervace a antimikrobiální záležitosti

Více

Nabízíme profesionální přístup k hygieně
Produkty průmyslové hygieny

Více

 
 
Koronavirus - Jak se bránit?
Jak zabránit šíření viru COVID-19 ve společnosti
1
Bojujeme proti nemocem a kontaminacím ještě předtím, než mají šanci propuknout
Produkty zabraňující vzniku infekcí
2
Jednička trhu. Tvořící budoucnost. schülke
Více než 130 let zkušeností v oblasti hygieny a konzervace
3
Nabízíme celkovou znalost v oblasti konzervace
Chemicko-technické konzervace a antimikrobiální záležitosti
4
Nabízíme profesionální přístup k hygieně
Produkty průmyslové hygieny
5
 
Vítejte na naši nové stránce. Rádi Vás budeme inspirovat.

Inspirující. Fascinující. Schulke

Svět mikoorganismů je fascinující. Jsme jim ohromováni již více než 130 let.
Naše podnikatelská filozofie byla vždy zaměřena na hygienu a ochranu. Oblastí dezinfekce a hygieny se bohužel často člověk zabývá až tehdy, když je pozdě. Nicméně platí i zde staré pravidlo - Nejhorší nepřátelé jsou ti, které nemáme na očích. Když toto přeneseme do naší oblasti, pak  mluvíme o tom, že bakterie mohou být škodlivé a způsobují infekce i kontaminaci. To platí zejména v dnešním kosmopolitním světě, kdy bakterie překračují hranice rychleji než kdy jindy. Cílem našeho podnikání je chránit lidi a materiály před tímto rizikem. Naším posláním je chránit životy po celém světě. - we protect lives worldwide

 
 

Prevence infekce

Infection Prevention

Zdravotní péče je naší hlavní činností.

Průmyslová hygiena

Industrial Hygiene

Hygienická koncepce průmyslové výroby a zpracování.

 

Znalost

Knowledge

Naše know-how je založeno na bohatých zkušenostech.

 

O nás

About us

Tradice a inovace jsou základem pro náš obchodní úspěch.

Kariéra

Careers

Osobnost dělá kariéru: vynikající vyhlídky pro budoucnost v schülke.

 

Kontakty

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika

Telefón:+ 420 558 320 260

Vyhledávač produktů

Nalezene produkty:

nebo

Přípomínky & nežádoucí účinky výrobků

Jste-li spokojeni, řekněte to ostatním. A pokud ne, oznamte to nám.

Prohlášení zákazníka o nakládání s prekurzory výbušnin dle Nařízení 2019/1148